Koronarajoituksia purettu 2.5.2021

Keusote on purkanut harrastustoimintaa koskevia rajoituksia ja näin ollen myös Tuusulan Kennelkerho ry voi palata ryhmäharrastustoimintaan, kun noudatetaan seuraavia ohjeita:

  • Kaikki sisätiloissa tapahtuva harrastaminen ja toiminta toteutetaan ilman lähikontakteja. (Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.)
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Muistetaan, että paloturvallisuussyistä hallissa saa oleskella max. 10 henkilöä samanaikaisesti.
  • Lisäksi huolehditaan hyvästä käsihygieniasta eli pestään kädet/käytetään käsidesiä kun saavutaan ja lähdetään hallilta. Käytetään kertakäyttöhanskoja tai desifioidaan/ pestään käsiä kun joudutaan koskemaan hallilla esteisiin tai pintoihin. 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/ 

Muistetaan että AVI:n voimassa oleva yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus on Etelä-Suomen alueella korkeintaan 6 henkilöä, ja tulee noudattaa THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali toiminta eikä työpaikkojen normaali toiminta.

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-FkUhWGKAqmTQ 

 

TuuKK hallitus

2.5.2021