Viranomaistason hälykoiran ja ohjaajan vaatimukset

Viranomaistason pelastusetsintäkoiran on suoritettava hyväksytysti kahden lajin etsintäkoe. Koe koostuu sekä jälki- että alue-etsintäosuudesta. Sekä jälki että alue-etsintä jaetaan A ja B-tasoon, ja kokeessa tulee suorittaa toinen B-tasona ja toinen A-tasona.Tarvittavan koesuorituksen jälkeen koirakolla on oikeus osallistua VIRTA-tarkastukseen. Etsintätyön lisäksi pelastuskoiran tulee olla hyvin hallittavissa ja osata tarvittavat tottelevaisuusliikkeet. Tottelevaisuus testataan ennen etsintäkokeisiin osallistumista Palveluskoiraliiton BH-käyttäytymiskokeella ja ennen maastokoetta pidettävällä tottelevaisuusosiolla. Pelastusetsintätehtäviin koulutettavan koiran kanssa harjoitellaan vaadittavien koesuoritusten lisäksi myös etsintää pimeässä, taajamaetsintää ja rakennusetsintää.

Hyvä pelastusetsintäkoira ei ole koskaan valmis! Koiran kouluttamisen lisäksi pelastuskoiraohjaajan tulee olla suunnistus- ja ensiaputaitoinen ja vähintään VAPEPA:n etsintäkoulutuksen suorittanut.