Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Tuusulan Kennelkerho ry
TuuKK ry, Sointeentie 9, 04310 Tuusula
www.tuusulankennelkerho.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Hannele Rontu
Siltaniitynkuja 1 A 01260 Vantaa
p. 0405248463, jasenet(at)tuukk.fi

3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteri perustettu jäsentietojen ylläpitämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • jäsennumero
  • jäsenen nimi ja osoitetiedot
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • jäsenen syntymäaika
  • jäsenyyslaji (varsinainen, perhe-,- ja kunniajäsen)
  • liittymispäivä
  • maksusuoritukset
  • mahdollisen perhenjäsen nimi ja perhesuhde (samaan ruokakuntaan varsinaisen jäsenen kanssa kuuluva)
  • jäsenen pätevyydet jäsenen ilmoituksen mukaan
  • mahdollinen markkinointilupa Tuusulan Kennelkerho ry:n tiedotteisiin ja mainoksiin

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsentiedot saadaan suoraan jäseneltä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsentietoja ei luovuteta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto: Jäsenlistoja ei yleensä tulosteta tai löydy muussa kuin sähköisessä muodossa. Mikäli jäsenluetteloita löytyy tulosteina, säilytetään ne jäsensihteerin kotona erillisessä mapissa kaapissa.
ATK:lla käsiteltävä aineisto: Jäsenrekisteriin on pääsy jäsensihteerillä ja kerhon hallituksen puheenjohtajalla.