Tuusulan Kennelkerhon yhteisiä pelisääntöjä (päivitetty 12.01.2021)

 

 1. Seuran toiminta-ajatuksen täsmentäminen

   

   

   

   

  1. Seura on avoin kaikille koiraharrastajille ja seura tukee molempia tapoja harrastaa; oli se sitten harrastelua/puuhastelua tai kilpailuihin tähtäävää toimintaa.

 

 1. Kentän käyttö

   

   

   

   

  1. Koulutuskenttä on jäsenistömme käytettävissä joka päivä klo 10 – 21 välisenä aikana. Koirien kouluttaminen ja haukuttaminen kentällä on kielletty ennen klo 10 aamulla JA klo 21 jälkeen illalla. Poikkeuksena tähän ovat erikseen sovitut tapahtumat, viralliset kokeet yms., joiden aloitusaika määritellään erikseen kunkin tapahtuman yhteydessä. Kaikenlainen turha metelöinti, koirien turha (jatkuva) räksytys ja ulina yms. äänekäs häiriökäyttäytyminen on kiellettyä myös päiväsaikaan.
  2. Jäsenemme voivat halutessaan kysellä kenttää myös muihin tapahtumiin – niistä sovitaan aina erikseen hallituksen kanssa.
  3. Koulutuskentällämme ei saa käyttää minkäänlaisia eläinsuojelu- tai muiden lakien kieltämiä koulutusvälineitä.
  4. Koulutuskenttämme on tarkoitettu vain jäsenille – ulkopuoliset ohjataan ystävällisesti pois kentältä tavattaessa (kehotetaan liittymään jäseneksi, lomake nettisivuilla). Mikäli halutaan tutustua kenttään, tulee olla yhteydessä harrastettavan lajin jaokseen.

 

 1. Kilpailutoiminta, virallisten kilpailuiden/kokeiden järjestäminen

   

   

   

   

  1. Jokainen jaos voi itsenäisesti päättää järjestämistään kilpailuista/kokeista.
  2. Suunnitelmat tulee esittää mahdollisimman hyvissä ajoin hallitukselle (tiedoksi ja hyväksyttäväksi).
  3. Toimintasuunnitelmaan tulee kirjata mahdollisimman tarkasti alustavat kilpailu/koepäivät.
  4. Kaikki kenttävaraukset tehdään kenttävastaavan kautta. Kenttävaraus tulee tehdä hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

 

 1. Kurssimaksujen määrittäminen

   

   

   

   

  1. Eri jaoksilla on toiminnan luonteesta johtuen erilaisia maksuja (esim. toko ja agility vuosimaksu, pk maastoryhmissä vuosimaksut ja lisäksi erillisiä kurssimaksuja).
  2. Maksujen suuruus päätetään vuosikokouksessa. Jaoksen vastaavat esittelevät mahdolliset tulevat kurssit ja koulutukset sekä tekevät ehdotuksen maksujen suuruudesta. Maksuissa pyritään noudattamaan yleistä linjaa sekä pitämään samankaltaiset koulutukset samanhintaisina. Hallissa järjestettävien kurssien kurssimaksuissa huomioidaan hallin kustannukset. 
  3. Kursseille on määritellään sisällöt ja tavoitteet lajikohtaiset erot huomioon ottaen (vrt. arkitottelevaisuus / pk-kokeisiin tähtäävät kurssit).

 

 1. Budjetointi, budjettien valvominen

   

   

   

   

  1. Seuralla on 1 virallinen budjetti, jonka puitteissa toimintaa pyöritetään. Budjetti vahvistetaan vuosikokouksessa.
  2. Seura maksaa ja vastaa kenttään ja halliin liittyvistä kustannuksista (mm. sähkö), koulutustoimintaan liittyvistä välineistä ja koulutustelineistä vastaa kukin jaos huolehtien hankintojen rahoituksesta.
  3. Jaokset vastaavat oman toimintansa rahankäytöstä ainoastaan hallitukselle.
  4. Mikäli jaosten rahankäytöstä tulee kyselyitä, ne tulee ohjata hallituksen käsittelyyn, ja hallitus pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ko. jaokselta ja/tai kirjanpitäjältä.
  5. Seuran vuosikokouksessa vahvistetut edellisen vuoden tilinpäätösdokumentit ovat julkista tietoa ja ne voi halutessaan toimittaa kysyjälle.

 

 1. Hallituksen käsiteltäväksi vietävät asiat

   

   

   

   

  1. Jokaisesta jaoksesta on hyvä olla edustus hallituksessa. Hallituksessa istuva jaoksen vastaava (tai muu jäsen) tuo jaoksensa asiat hallituksen käsittelyyn. Tulevista asioista tulee tiedottaa hallituksen muita jäseniä etukäteen sähköpostitse (keskustelu asiasta tapahtuu vain hallituksen kokouksessa!).
  2. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, jossa käsitellään hänen jaoksen asiaa, voi hän pyytää tuuraajan paikalle esittelemään asiaa. Tuuraajalla ei kuitenkaan ole äänioikeutta hallituksessa.

 

 1. Käyttäytyminen ja mahdolliset riitatilanteet

   

   

   

   

  1. Perusperiaate: seuramme ei hyväksy missään tapauksessa koiran huonoa kohtelua, eikä halua olla mukana tällaisessa toiminnassa. Jokainen seuramme toiminnassa mukana oleva on sitoutunut käyttäytymään seuran hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Juopuneena esiintyminen/koiran kouluttaminen seuran harjoituksissa tai kentällä ei ole sallittua.
  2. Jaoksen vastaavilla ja ryhmän vetäjillä on oikeus erottaa ryhmästä välittömästi henkilö, joka kohtelee koiraansa periaatteiden vastaisesti tai esiintyy juopuneena harjoituksissa. Henkilölle on annettava selkeät perusteet erottamisen syistä. Kaikki tapaukset on ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja kutsuu tarvittaessa ko. henkilön kuultavakseen.
  3. Seuran toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä (ml. koulutuksiin osallistujat) edellytetään hyviä käytöstapoja kaikkia mukana olevia henkilöitä ja kouluttajia kohtaan. Emme hyväksy seuran tai sen jäsenten herjaamista tai muuta mollaamista missään muodossa / millään foorumilla. Mikäli tällaista esiintyy, henkilö voidaan erottaa välittömästi koulutusryhmistä ja myös nämä tapaukset on ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

 1. Palautteen käsittely

   

   

   

   

  1. Mikäli koulutuksistamme / toiminnassa mukana olevista henkilöistä tulee palautetta, on palaute välitettävä eteenpäin ko. jaoksen toimihenkilöille. Jaoksen toimihenkilöt myös vastaavat aina palautteen antajalle.
  2. Mikäli palautteen antaja haluaa keskustella tapauksesta, tulee hänet ohjata ottamaan yhteyttä ko. jaoksen toimihenkilöön. Jaosten toimihenkilöiden yhteystiedot voi antaa kysyjälle.

 

 1. Kentän käyttö, vuoroista sopiminen

   

   

   

   

  1. Jokainen jaos määrittelee kenttätarpeensa alustavissa toimintasuunnitelmissaan.
  2. Kentän varaukset tapahtumiin tehdään aina kenttävastaavan kautta. Hän pitää kirjaa varatuista päivämääristä.
  3. Vakiovuoroista ja niiden muutoksista päätetään tarvittaessa hallituksen ja jaosten yhteisessä palaverissa.

 

 1. Seuran edustaminen arvokisoissa

   

   

   

   

  1. Seura maksaa koirakon osallistumismaksun (1 koira / ohjaaja), mikäli koirakko osallistuu oman lajinsa arvokisoihin, on aktiivinen yhdistystoimija ja edustaa kisoissa Tuusulan Kennelkerhoa.
  2. Osallistumismaksu maksetaan niin yksilö- kuin joukkuekisaajilta.
  3. Arvokisoja ovat mm. Suomen Mestaruus-, Pohjoismaiden Mestaruus-, Euroopan Mestaruus ja Maailman Mestaruus –kilpailut.
  4. Näyttelyissä arvokilpailuiksi luetaan Maailman Voittaja, Euroopan Voittaja ja Pohjoismaiden Voittaja –tapahtumat.
  5. Arvokisoihin osallistuva ohjaaja maksaa osallistumismaksun ensin itse ja esittää laskun hallitukselle rahan palautusta varten.
  6. Osallistumismaksu maksetaan lisäksi muihin kilpailuihin joukkueelta, mikäli seura päättää kilpailuun lähettää joukkueen. 
  7. Edustusasut katsotaan aina kilpailu- ja lajikohtaisesti. Mahdolliset edustusasuhankinnat tulee hyväksyttää hallituksella hyvissä ajoin ennen hankintaa.

 

 1. Koulutusohjaajien palkitseminen ja kannustaminen

   

   

   

   

  1. Jaosten toimihenkilöt määrittelevät vuoden lopussa omasta jaoksestaan ne koulutusohjaajat, jotka ovat oikeutettuja kouluttautumaan seuran kustannuksella seuraavan vuoden aikana. Lista esitellään hallitukselle, joka hyväksyy esitykset.
  2. Pääperiaate: jos koulutusohjaaja on omassa lajissaan läpi vuoden toimivassa ryhmässä vetäjänä ja/tai vetää useamman erikseen määritellyn lyhyemmän kurssin vuoden aikana, on koulutusohjaaja oikeutettu osallistumaan valitsemilleen koiran koulutukseen liittyville kursseille Tuusulan Kennelkerhon maksamana (maksimissaan 100 euron edestä).
  3. Jokaiselle koulutuksiin oikeutetulle ohjaajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman aikaisin alkuvuodesta. Ohjaaja voi valita vuoden aikana haluamansa kurssit/koulutukset/seminaarit ja anoo osallistumismaksupalautukset seuralta jälkikäteen tai ilmoittaa asiasta etukäteen ja pyytää seuraa maksamaan haluamansa kurssin maksut. Palkkio tulee käyttää kokonaisuudessaan ko. vuoden aikana (etua ei siirretä seuraavalle vuodelle ilman erityisen painavia perusteita).
  4. Seuran kouluttajat ja muut toimihenkilöt ovat oikeutettuja maksuttomiin edustusvaatteisiin (ei henkilökohtaisia brodeerauksia) seuraavasti:

    

   • Sitoutuessaan kouluttamaan lyhyempiä kursseja tai puolen vuoden ajan, henkilölle tarjotaan T-paita.
   • Kun henkilö sitoutuu koko vuodeksi, jaoksen toiminnan luonteen mukaan, hänelle tarjotaan takki. Halutessaan takin tilalle voi valita hupparin.
   • Jos henkilö jatkaa vielä toisena vuotena yhdistyksen kouluttajana tai toimihenkilönä, hänelle tarjotaan myös housut.
  5. Koulutusohjaaja, joka kouluttautuu Tuusulan Kennelkerhon kustannuksella tai saa maksuttoman edustuspuvun, on velvollisuus toimia edelleen Tuusulan Kennelkerhossa ja jakaa saamiaan oppeja näin eteenpäin jäsenillemme.