Tuusula Kennelkerho ry:n Vuoden rally-tokokoira ja Vuoden rally-tokotulokas -säännöt

  1. Vuoden Rally-Tokokoira  ja Vuoden Rally-Tokotulokas kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja / ohjaaja on Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi omistaja tulee sen, jonka luona koira asuu olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu kilpailuun. Vuoden Rally-Tokotulokas kilpailuun voi osallistua koira, joka on saavuttanut ensimmäisen tuloksensa rally-tokossa kilpailuvuonna.
  2. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran rally-tokotulokset tietoineen (kokeen luokka, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, saatu pistemäärä ja mahdollinen sijoittuminen 1.-3.) kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle kulloinkin ilmoitetun määräajan kuluessa. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. Osallistumisohjeet julkistetaan Tuusulan Kennelkerho ry:n internetsivuilla.
  3. Vuoden Rally-Tokokoira kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta kyseiseltä vuodelta. Vuoden Rally-Tokotulokas kilpailussa huomioidaan kaikki kuluvana vuonna olevat hyväksytyt tulokset. Lisäpisteitä saa sijoittumisessa palkintosijoille (1.- 3.), arvokisa edustuksesta sekä valioitumisesta. Kts. laskentataulukko. Koirakko voi tavoitella kumpaakin titteliä saman vuoden aikana.
  4. Vuoden Rally-Tokokoira kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koiraa kunniakirjalla sekä lahjakorteilla (1. sija 50 e, 2. sija 40 e ja 3. sija 30 e). Vuoden Rally-Tokotulokas kilpailussa palkitaan parhaat pisteet saavuttanut koira kunniakirjalla ja 50 euron lahjakortilla. Palkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa. Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet- ja Facebook -sivuilla.
  5. Mikäli kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän viiden parhaan rally-tokokilpailun pisteiden perusteella, tämän jälkeen, ratkaisee kuudes hyväksytty kilpailutulos, sitten 7. jne. kilpailutulos, kunnes piste-ero syntyy. Jos eroa ei saada aikaiseksi edellamainitulla tavalla, voittaja on se kummalla on korkeampi yksittäinen tulos kyseisena vuonna.
  6. Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.

Laskentakaavio:

RT_pistelasku