Tuusula Kennelkerho ry:n Vuoden agilitykoira ja Vuoden agilitytulokas -säännöt

1. Vuoden agilitykoira ja Vuoden agilitytulokas -kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja / ohjaaja on Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen kilpailuvuonna ja on edustanut Tuusulan Kennelkerho ry:tä. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu kilpailuun. Vuoden Agility Tulokas kilpailuun voi osallistua koira, joka on saavuttanut ensimmäisen agilitytuloksensa kilpailuvuonna.

2. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran agilitytulokset tietoineen (kokeen tyyppi, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, sijoitus, saatu pistemäärä) kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle kulloinkin ilmoitetun määräajan kuluessa. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. Osallistumisohjeet julkistetaan Tuusulan Kennelkerho ry:n internetsivuilla joulukuun aikana.

3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään viisi (5) parasta agilitykilpailua kyseiseltä vuodelta. Mikäli koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut palkintosijoitukset.

4. Vuoden agilitykoira -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koiraa kunniakirjalla sekä lahjakorteilla (1. sija 50 e, 2. sija 40 e ja 3. sija 30 e). Vuoden agilitytulokas -kilpailussa palkitaan parhaat pisteet saavuttanut koira kunniakirjalla ja 50 euron lahjakortilla. Palkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa. Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet ja Facebook -sivuilla.

5. PISTEIDEN LASKU:

agility_vuoden agikoira pistelasku

6. Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.