TUUSULAN KENNELKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

1.YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli kerhon 42. toimintavuosi. Kerhon toiminta on ollut monipuolista kuten aina ja harrastaminen on ollut mahdollista kaikissa seuramme aktiivisissa jaoksissa. Näyttelyjaos vietti ”vapaavuottaan” (Tuusula Summer Show välivuosi) ja ajokoirajaoksen toiminta on edelleen aktiivisten harrastajien puuttuessa säästöliekillä. PK- ja pelastuskoirajaokset ovat pyörittäneet toimintaansa entiseen malliin ympäri vuoden niin tottelevaisuuskentällä kuin maastotreeneissäkin. Agilityä on harjoiteltu omalla kentällämme sulan maan aikana ja keväällä 2014 agilityä treenattiin Ojangon Vuokkoset Areenalla toukokuun alkuun asti. Syksyllä 2014 aloitimme yhteistyön Keravan Agility Teamin kanssa, ja saimme sorvattua jäsenillemme parempia treenivuoroja tarjoavan sopimuksen heidän vuokraamaansa KAT-tilaan (agilityhalli Tuusulassa, Teollisuustie 5). Toko-jaos jatkoi koulutustoimintaa joka toinen sunnuntai 6 ryhmän voimin ja joukkoon tuli vuoden aikana myös kaksi uutta toko-ohjaajakurssin suorittanutta kouluttajaa. Toko-jaos treenasi myös KAT-tilan hallissa loka-joulukuun ajan tunnin viikossa.

Kenttämme konttien maalauksia viimeisteltiin koko vuosi urakan aloittaneiden opiskelijoiden toimesta ja syystalkoissa maalattiin myös katoksen puuosat sekä konttien räystäslaudat. Kentän pinnoituksen kunnostuksia ei päästy vielä tänä vuonna aloittamaan. Kentän vuokrasopimus uusittiin ja se on voimassa 30.6.2018 asti.

Jäsenemme olivat todella aktiivisia ja erilaisia kursseja ja tapahtumia järjestettiin jäsentemme toimesta todella paljon.

 

2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Marja Uusitalo, varapuheenjohtaja Martti Takala sekä jäsenet Tarja Immonen, Sanna-Mari Saukkonen, Anja Nikkonen, Mirva Hiltunen ja Jonna Lindfors. Varajäseninä ovat toimineet Saara Krook ja Mari Kurenmaa. Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Jonna Lindforsin. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Sarianna Kujanen ja Henna Puputti. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Arja-Leena Aho ja Päivi Reiman.

Jaokset vetäjineen: Ajokoira-jaos; vastuuhenkilöitä ei valittu, koska ei aktiivista toimintaa, Agility-jaos; Maiju Turunen, Martti Takala, Elina Mauno, Reetta Haataja, Mari Lehto, Marianne Häkkinen, Sarianna Kujanen (aloitti 08/2014), Manja Hämäläinen (lopetti 08/2014), Nina Salo (aloitti 09/2014) ja Mari Heinonen (aloitti 09/2014), Toko-jaos; Tarja Immonen, Arja-Leena Aho, Leene Torri, Marja Laakso (aloitti syksyllä 2014) ja Sari Ignatius (aloitti syksyllä 2014), PK-jaos; Mervi Kähönen, Tintti Norring, Riikka Mäkinen, Petra Niemi, Minttu Saario, Tarja Ruokolainen ja Sanna-Mari Saukkonen, Näyttely-jaos; Anja Nikkonen ja Elise Takala, Pelastuskoira-jaos; Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen sekä Nuoriso-jaos; Minna Kallio.

Kerhoemäntänä on toiminut Merja Järveläinen ja kenttävastaavana Anita Riekki. Ydinluu –lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook. Internet-sivuja on ylläpitänyt Minttu Saario ja Elina Mauno (osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi). Jäsensihteerinä jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Hannele Rontu.

 

3. KOKOUKSET JA MUUT KERHOTAPAHTUMAT

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Metsäpirtillä 3.3.2014, läsnä oli 31 jäsentä.

Hallitus on kokoontunut toimikautensa aikana 8 kertaa (paikallaolot: Marja Uusitalo 8/8, Martti Takala 7/8, Jonna Lindfors 8/8, Anja Nikkonen 3/8, Tarja Immonen 6/8, Mirva Hiltunen 5/8, Sanna-Mari Saukkonen 7/8). Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa on ollut tarvittaessa läsnä varajäseniä, muita jaosten toimihenkilöitä ja/tai jäsensihteeri.

Koulutuskentän siivoustalkoot pidettiin toukokuussa 9.5.2014. Paikalla oli runsaasti aktiivisia jäseniä kaatosateesta huolimatta. Päivän aikana siistittiin kentän reunuksia talven jäljiltä ja tarkistettiin, että esillä olevat esteet ovat kunnossa ja käyttökelpoisia. Syystalkoot pidettiin koulutuskentällä 6.9.2014. Osallistujia tuli runsaasti kaikista jaoksista ja päivän aikana siistimme kentän ympäristöä, konttien sisuksia ja mm. maalattiin katoksen puuosat sekä konttien räystäslaudat.

Perinteiset pikkujoulut pidettiin 28.11.2014 Ravintola Kerhossa. Juhlimaan saapui n. 20 jäsentä. Pikkujouluissa söimme hyvää jouluruokaa, nautimme mukavasta seurasta, leikimme jaosten järjestämiä leikkejä ja palkitsimme vuoden aikana SM-kisoissa menestyneitä kerhomme jäseniä. Kuulimme myös mielenkiintoisen kertomuksen kuvien kera pelastuskoirien SM-joukkuekatselmuksesta, missä kerholaisemme Nina Sarkonen ja Mirva Hiltunen sijoittuivat HEPeKo:n joukkueen kanssa 3. sijalle.

 

4. JÄSENET 31.12.2014

Jäseniä yhteensä 316 (313), joista varsinaisia jäseniä 264 (261), perhejäseniä 30 (30), vapaajäseniä 22 (21) ja kunniajäseniä 1 kpl (0). Suluissa edellisvuoden luvut. Lisäksi yhteistyökumppaneita on ollut 9 (7) kpl.

 

5. KOULUTUS JA KURSSIT

5.1.Agility-jaos

Agilitytoimikunnassa vuoden aikana ovat toimineet Maiju Turunen (tiedotus- ja tulosvastaava), Martti Takala (kouluttaja, hallituksen jäsen, virallisten kisojen koordinaattori, budjettivastaava), Elina Mauno (agilityn nettisivut, agilitypalsta Ydinluuhun, toimintakertomukset- ja suunnitelmat, budjettivastaava, pöytäkirjat), Reetta Haataja (kouluttaja), Mari Lehto (kouluttaja), Manja Hämäläinen (lopetti 08/2014), Marianne Häkkinen (episvastaava), Sarianna Kujanen (aloitti 08/2014), Nina Salo (aloitti 09/2014) ja Mari Heinonen (aloitti 09/2014). Toimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Talvihallivuorot varattiin (ti, ke ja to klo 17 – 18) Ojangon Vuokkoset-Areenalta ajalle 1.1.2014 – 1.5.2014 ja kaikki halukkaat saivat treenivuoron. Treenaus tapahtui omakustanteisesti ja kouluttajina hallivuoroilla toimivat Anja Lintunen, Reetta Haataja ja Carita Mäkinen.

Huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta syyskuun loppuun järjestettiin koulutusta Tuukkin omalla ulkokentällä tiistai-, keskiviikko- ja torstai-iltaisin. Kouluttajina toimivat Mika Väisänen, Tia Hirvonen, Jonna Pietiläinen, Reetta Haataja, Päivi Reiman (kevät), Carita Mäkinen, Mari Lehto (kevät), Elina Mauno (syksy), Martti Takala ja Arja-Leena Aho.

Talvihallivuorot syksylle varattiin uuden yhteistyökumppanin Keravan Agility Teamin vuokraamasta KAT-tilasta (ma, ti, ke ja to) ajalle 6.10.2014 – 31.12.2014. Hallivastaavana toimi Jonna Pietiläinen. Kaikki halukkaat saivat treenivuoron. Treenaus tapahtui myös syyskaudella omakustanteisesti, pl. kouluttajat kevätkauden osalta. Kouluttajina toimivat Martti Takala, Arja-Leena Aho, Jonna Pietiläinen, Carita Mäkinen, Reetta Haataja ja Anja Lintunen.

Koulutusmaksu ulkokaudella oli 50 euroa / koirakko / kausi ja agilitytoimikuntalaiset ovat treenanneet puoleen hintaan (hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti), kouluttajat ilman maksua. Treenipaikan vastaanottamalla jokainen harrastaja oli veloitettu osallistumaan vähintään kolmeen agility- / talkootapahtumaan treenivuoden aikana ja tästä on pidetty myös kirjanpitoa (ei-aktiiviset ovat ensi kevään treeniryhmäpaikkoja jaettaessa jonon hännillä). Agilityharrastajien yleinen talkooaktiivisuus on ollut vuoden aikana todella hyvä.

Alkeiskurssi järjestettiin syksyllä, kouluttajana oli Arja-Leena Aho. Uusina kouluttajina vuoden aikana aloittivat Carita Mäkinen ja Elina Mauno.

Ulkopuolista koulutusta kouluttajille järjestettiin KAT-tilassa kolme kertaa (14.10., 11.11. ja 2.12.). Kouluttajana toimi Teemu Linna ja kulut katettiin kouluttajien koulutuspalkkioilla ja sekä seuran avustuksella. Agilityjaos ei osallistunut TuuKKin PK-jaoksen järjestämälle leirille. Uusia esteitä ei hankittu vuonna 2014.

Tuusulan Kennelkerho oli (ja on edelleen) mukana Uudenmaan agilityseurojen yhteisessä valmennusryhmässä; hankkeen tavoitteena on tasata ja parantaa agilitykoulutuksen saatavuutta ja laatua seurojen välillä.

 

5.2.Pelastuskoira-jaos

Pelastuskoira-jaos on kokoontunut perjantaisin koulutuskentällä klo 19 – 21. Tällöin on ollut ohjattua tai itsenäisesti suoritettua tottelevaisuus- ja ketteryysharjoituksia. Aktiivisia osallistujia on ollut lähes joka perjantai 4 – 8 koirakkoa. Sunnuntai-aamuisin treenit ovat olleet pelastushakua, rakennusetsintää tai taajamaetsintää lumi/pakkas-tilanteesta riippuen eri puolilla Uuttamaata. Kouluttajana on toiminut Mirva Hiltunen. Aktiiviset jäsenet ovat treenanneet myös pelastusjälkeä. Kesän jälkeen harrastajat aloittivat myös ns. arki-aamu-ryhmän, joka on kokoontunut kerran viikossa. Tämän ryhmän kouluttajana toimi Nina Sarkonen.

Loppuvuodesta järjestettiin maalimieskoulutus. Koska osallistujat olivat kokeneita, niin koulutuksessa käytiin läpi koirakko kerrallaan koiran palkitsemista maalimiehellä. Tilaisuus oli erittäin antoisa ja yhdessä pohdittiin mm. ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuita.

 

5.3.PK-jaos

PK-jaos on järjestänyt palveluskoirakokeisiin tähtäävää koulutusta ensisijaisesti pk-kokeissa kilpailuoikeuden omaavien rotujen edustajille. Toimintamuotoina ovat olleet tottelevaisuuskoulutukset Nahkelan koulutuskentällä ympäri vuoden (erilliset kurssit keväällä, syksyllä ja talvella, muuten vapaamuotoisempaa koulutusta pk-vuoroilla maanantai-iltaisin ja keskiviikkoisin), maastoharjoitukset neljässä ohjatussa ryhmässä (3 x haku, 1 x jälki, treenit vähintään kerran viikossa, 8 – 10 koirakkoa / ryhmä), leirit, kurssit ja seminaarit sekä virallisten että harjoituskokeiden järjestäminen.

PK-jaoksessa ovat vuoden aikana toimineet Mervi Kähönen (pk-haku ja pk-tottiskoulutukset), Tintti Norring (pk-kokeet), Riikka Mäkinen (pk-jälki), Petra Niemi (pk-leirit), Minttu Saario (pk-tottiskoulutukset), Sanna-Mari Saukkonen (hallituksen jäsen, viestintä) ja Tarja Ruokolainen (pk-seminaarit). Hakuryhmiä ovat vetäneet Mervi Kähönen (K), Marja Uusitalo (K) ja Mari Kurenmaa (K), jälkiryhmän vetäjänä toimi Riikka Mäkinen (K). Aktiivisia kerhotoimintahenkilöitä (tottelevaisuuskouluttajia) ovat edellä mainittujen lisäksi olleet Reija Nieminen (K), Satu Klimschin, Elina Ahola-Iivarinen, Tuija Hirvi (K), Tintti Norring (K), Heidi Ilmonen, Minttu Saario, Miia Lemmetyinen (K), Maarianna Takapuro ja Kaarina Karlsson (uusi kouluttaja). K-merkityt ovat suorittaneet SPKL:n koulutusohjaajakortin.

Vuoden 2014 aikana on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia:

 • tottelevaisuuskurssit (13 kpl) keväällä, syksyllä ja talvella; kurssit 5 – 14 koulutuskertaa ja kursseilla oli yhteensä 54 koirakkopaikkaa; paino aiempaa enemmän tehokkaissa pienryhmissä jäsenten toiveiden mukaisesti

   

   

  • teemakursseja keskittyen yksittäisiin liikkeisiin, yleiskursseja, BH-kurssi, pentu- ja juniorikurssit sekä arkitottis
  • lisäksi keväällä, syksyllä ja talvella pidempi kisavalmennus-kurssi, joka oli suunnattu juuri kokeisiin menossa oleville tai jo kisaaville koirakoille
 • 3 ympäri vuoden toimivaa hakuryhmää (treenit väh. kerran viikossa, n. 10 koirakkoa / ryhmä)
 • ympäri vuoden toimiva jälkiryhmä (treenit kerran viikossa, 10 koirakkoa)
 • maastoryhmät leirillä Kaarinassa toukokuussa (hakuryhmä, jälkiryhmä ja tottisryhmä) ja Räyskälässä lokakuussa (hakuryhmä, jälkiryhmä ja tottisryhmä)
 • Hannu Liljegrenin tottelevaisuusseminaari 9.8. (10 koirakkoa)

 

5.4.Toko-jaos

Toko-jaokseen kuuluivat Tarja Immonen, Arja-Leena Aho, Leene Torri, Marja Laakso ja Sari Ignatius. Koulutukset aloitettiin maaliskuussa ja koulutuksia järjestettiin joka toinen sunnuntai koulutuskentällämme (klo 18 – 19.30). Kesätaukoa pidettiin kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin ja koulutukset jatkuivat taas elokuusta marraskuun loppuun asti. Viimeisellä kerralla vietettiin harrastajien ”pikkujouluja” tokoilun merkeissä.

Koulutusryhmiä oli keväällä 6 kpl ja syksyllä 5 kpl; pennut 5 – 10 kk, arkitottelevaisuus yli 10 kk (vain keväällä), toko-alkeet (2 ryhmää), toko-jatko ja kilpailijat (ALO/AVO). Kussakin ryhmässä oli 6 koirakkoa, kilpailijat ryhmässä 10 koirakkoa. Kouluttajina ovat toimineet keväällä Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri. Syksyllä mukaan tulivat kaksi uutta kouluttajaa Marja Laakso ja Sari Ignatius, jotka suorittivat toko-ohjaajakurssin syksyn aikana seuran kustantamana.

Koulutusmaksu oli 10 eur / kausi ja osallistujien edellytettiin olevan myös seuran jäseniä. VOI/EVL-ryhmä treenasi omatoimisesti sunnuntaisin. Lokakuusta joulukuulle toko-jaoksella oli yksi harjoitustunti (klo 18 – 19) keskiviikkoisin KAT-tilan hallissa. Osallistujat maksoivat hallivuokran (treenaus omakustanteisesti).

Touko-kesäkuussa järjestettiin rally-toko-kurssi, johon osallistui 6 koirakkoa. Kouluttajana toimi Hannele Pirttimaa.

 

5.5.Muut kurssit ja tapahtumat

Fysioterapeutti Petra Snellman-Niemenpalon luento järjestettiin 1.3.2014 Tuusulan kirjastolla. Luennon aiheena oli harrastuskoiran lihashuolto ja siihen liityvät asiat. Luennolle osallistui 30 seuran jäsentä.

Huhti-toukokuussa järjestettiin 2 hajuerottelukurssia (6 vkoa / kurssi), joiden kouluttajana toimi Niina Siljander. Kurssi järjestettiin Jatapet-hallissa Keravalla ja molemmille kursseille osallistui 5 koirakkoa. Osallistujat valittiin hakemusten perusteella siten, että kurssien osallistujat olisivat mahdollisimman ”yhteensopivia” ja kurssien sujuvuus olisi näin ollen mahdollisimman hyvä.

Tutustu koirauimalaan –päivä järjestettiin 26.4.2014 ja Hyvinkään koirauimalassa kävi tuolloin 14 koiraa tutustumassa uinnin ihmeelliseen maailmaan.

Koirafrisbee –kurssi pidettiin lauantaina 10.5. Tuusulan urheilukeskuksen kentällä. Suomen frisbeekoirat ry:n kouluttajat ja aktiiviset koirafrisbee-harrastajat Päivi ja Ville koirineen kävivät perehdyttämässä innokkaita TuuKKilaisia lajin saloihin. Sää oli todella mainio ja päivän aikana osallistujat saivat kattavan infopaketin lajista sekä yhden koiralle sopivan frisbeen kotiin viemisiksi. Kurssille osallistui 8 koirakkoa.

Näyttelytreeni-päivää vietettiin koulutuskentällä 31.5.2014. Kouluttajana toimi Kennel Heckler’sin Heidi Sormunen. Päivä oli tarkoitettu koirakoille, joilla ei ollut lainkaan tai vain vähän näyttelykokemusta ja päivän aikana käytiin läpi näyttelytoimintaa näytteilleasettajan kannalta sekä perusasiat koiran esittämiseen liittyen. Mukana oli yhteensä 16 osallistujaa ja päivä onnistui yli odotusten. Päivän lopuksi pidettiin leikkimielinen match show, jossa palkittiin viisi parasta urosta sekä neljä parasta narttua. Lisäksi valittiin ”ROP” (valkoinen paimenkoira) ja ”VSP” (cockerspanieli).

Ulla Kaukosen hyppytekniikka-viikonloppua vietettiin 4. – 5.10.2014. Hyppytekniikkaa opiskelemassa oli 12 koirakkoa ja 2 kuunteluoppilasta.

Kuuliaiset Kotikoirat eli KKK-treeniryhmä aloitti syksyllä omatoimisen treenauksen sunnuntaisin klo 12 – 13. Ryhmän yhteyshenkilönä toimi Anita Riekki ja mukana on ollut vakituisesti 4 – 5 koirakkoa.

 

6.NÄYTTELY-, KILPAILU- JA KOETOIMINTA

6.1.Agility-jaos

Keväällä 2014 järjestettiin kaksi epävirallista kisaa (3.5. ja 17.5.). Kisojen vastaavana toimi Marianne Häkkinen ja nämä kaksi epistä tuottivat yhteensä n. 1 000 euroa.

Viralliset agilitykisat järjestettiin kaikille tasoluokille 23. – 24.8.2014 Hyrylän vanhalla urheilukentällä. Kisojen vastaavana toimi Martti Takala ja kisojen tuotto oli n. 2 800 euroa.

 

6.2.Pelastuskoira-jaos

Pelastushakukoe järjestettiin kesällä 2014 kuudelle koirakolle, maasto-osuuteen pääsi viisi koirakkoa. Tuomarina toimi Juha Kuronen, tuomariharjoittelijana Mirva Hiltunen ja koetoimitsijana Kaarina Karlsson.

Jäsenistöstämme kaksi osallistui pelastuskoirien SM-joukkuekatselmukseen Helsingin Väestösuojeluyhdistyksen HEPeKo/HVSSy –hälytysryhmän kautta (vain hälytyskortin omaavat ryhmät saavat osallistua). HEPeKo:n joukkue sijoittui 3. sijalle.

Lisäksi harrastajat ovat saavuttaneet vuoden 2014 aikana koetuloksia seuraavasti:

 • PEHA-A – 1 kpl
 • PEHA-B – 3 kpl
 • BH – 1 kpl

Yksi koirakko odottaa VIRTA-testiin (pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus) pääsyä.

 

6.3.PK-jaos

PK-jaoksen järjestämissä virallisissa pk-kokeissa vuoden 2014 aikana koetoimitsijoina ovat olleet Sanna-Mari Saukkonen, Tuija Hirvi, Tintti Norring, Petra Niemi ja Päivi Kinnunen.

Vuoden 2014 aikana järjestettiin 5 virallista PK-koetta:

 • hakukoe 14.6. (10 koiraa)
 • hakukoe 14.7. (6 koiraa)
 • etsintäkoe 30.8. (6 koiraa)
 • jälkikoe 20.9. (6 koiraa)
 • hakukoe 18.10. (10 koiraa)

Lisäksi palveluskoirajaos oli ostettuna työvoimana mukana belgianpaimenkoirien maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisessä Tuusulan urheilukeskuksessa toukokuussa 2014. TuuKKin pk-harrastajista töissä oli n. 30 henkilöä nelipäiväisessä tapahtumassa, vastuunaan parkkialueen valvonta ja organisointi. Kilpailujen tuotosta osa käytettiin tarjoamalla jaoksen aktiivisimmille kouluttajille ja muille pk-jaoksen aktiivitoimijoille syysleiri Räyskälässä veloituksetta.

PK-harrastajiemme saavutuksia vuonna 2014:

 • PK SM joukkue 2014: Marja Uusitalo ja spu Lexicon Kenzo (HK), Elina Ahola-Iivarinen ja spn Rakan Akan Ajatar (HK), Mari ja Tero Kurenmaa ja ben Avataran Brittany (VK), Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma (VK)
 • PK viestikoe SM3: Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma
 • PK haku SM7: Elina Ahola-Iivarinen ja spn Rakan Akan Ajatar
 • hakukoe piirinmestaruuskoe (Uudenmaan piiri) PM3: Jukka Hämäläinen ja du Mamres Zink
 • hakukoe rotumestaruuskoe (bokseri) RM1: Minna Tuusa ja bn Zealbeats Zot Zot Too Hot
 • hakukoe rotumestaruuskoe (beaucenpaimenkoira) RM2: Mari Kurenmaa ja ben Avataran Brittany
 • tiedossa olevia uusia koulutustunnuksia (suluissa edellinen vuosi):

   

   

  • BH – 4 kpl (10)
  • HK1 – 5 kpl (7)
  • HK2 – 5 kpl (6)
  • HK3 – 18 kpl (8)
  • EK1 – 1 kpl (1)
  • EK2 – 1 kpl (0)
  • JK1 – 3 kpl (1)
  • VK1 – 2 kpl (0)
  • VK2 – 2 kpl (1)
  • VK3 – 2 kpl (1)

 

Luonnetestejä järjestettiin vuonna 2014 yhteensä 4 kpl, kahtena eri viikonloppuna (12. – 13.4.2014 ja 11. – 12.10.2014). Osallistujia näissä neljässä testissä yhteensä 39 koirakkoa. Testin osallistumismaksu oli 45 eur / koira ja tuomareina toimivat Tarja Matsuoi ja Leena Turunen. Vastaavana koetoimitsijana ja ratamestarina toimi Anita Riekki.

 

6.4.Toko-jaos

Epävirallinen toko-koe järjestettiin kesäkuussa seuran jäsenille.

 

6.5.Näyttely-jaos

Vuoden 2014 aikana ei järjestetty virallisia näyttelyitä. Näyttelytreeni-päivän yhteydessä 31.5.2014 järjestettiin leikkimielinen match show osallistujien kesken. Match show’ssa palkittiin viisi parasta urosta sekä neljä parasta narttua. Lisäksi valittiin ”ROP” (valkoinen paimenkoira) ja ”VSP” (cockerspanieli).

 

6.6.Ajokoira-jaos

Vuoden 2014 aikana ei järjestetty virallisia eikä epävirallisia ajokokeita.   

 

7. PALKINNOT JA MERKIT

Vuosikokouksessa 3.3.2014 jaettiin Vuoden koira 2013 -palkinnot seuraavasti:

VUODEN AGILITY-TULOKAS

australianpaimenkoira narttu Zharmant’s Bourbon (FI32319/11) – ohjaaja/omistaja Jonna Pietiläinen, pisteet 105

VUODEN AGILITY-KOIRA

 1. kromfohrländer uros Raasillan Arcus (FI51586/10) – ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja Martti Takala, pisteet 156
 2. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08) – ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 153
 3. walesinspringerspanieli narttu Doniol Your Loyal Welsh (FI52414/09) – ohjaaja/omistaja Elina Kautto, pisteet 115

VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS

belgianpaimenkoira groenendael narttu Black Master’s Jig of Life (FI32226/12) – omistajat Johanna Vaarna & Ritva Salmi, pisteet 21

VUODEN NÄYTTELY-KOIRA

 1. beauceron uros Moisionmäen Fiilis (FI38741/10) – omistajat Mari ja Tero Kurenmaa,

pisteet 100

 1. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) – omistajat Mari ja Tero Kurenmaa,

pisteet 34

 1. bretoni uros Jobig De L’Hospitalier (FI49898/10) – omistaja Päivi Reiman,

pisteet 26

 

VUODEN PK-TULOKAS

belgianpaimenkoira tervueren uros Rantavahdin Jaska Jokunen (FI34947/11) – ohjaaja/omistaja Pirjo Vasarainen, pisteet 284 (HK1)

 

VUODEN PK-KOIRA

 1. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/05) – ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet 540,60 (SM3.)
 2. saksanpaimenkoira pk uros Lexicon Kenzo (FI36929/10) – ohjaaja Minttu Saario, omistaja Tero Saario, pisteet 847,05
 3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) – ohjaaja Mari Kurenmaa, omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 754,3

 

VUODEN PELASTUSKOIRAKOT

pitkäkarvainen collie narttu Twilight Moon Mettle Melody  (FI43860/11) – ohjaaja/omistaja Heidi Kemppainen

saksanpaimenkoira narttu Svarzekoks Hortensia (FI13709/10) – ohjaaja/omistaja Petra Loponen

suursnautseri narttu Giteas Gaeta (FI26815/10) – ohjaaja/omistaja Johanna de Szejko

 

Perusteet:  Päätimme jakaa vuoden 2013 Vuoden Pelastuskoirakko –palkinnot kolmen hyvin tasavahvan koirakon kesken. Palkitut koirakot ovat tasavertaisia, innokkaita ja heillä on hyvät mahdollisuudet tulla todellisiksi hälytystason pelastuskoirakoiksi. Nämä kolme koirakkoa ovat aloittaneet Tuusulan Kennelkerhossa vuonna 2013 ja he ovat aktiivisuudellaan osoittaneet heti alussa tahtonsa tulla kehittyä hälytystason pelastuskoirakoiksi. He ovat olleet mukana TuuKKin talkoissa ja auttoivat myös 40-vuotis juhlatapahtuman järjestelyissä koulutuskentällä, kuten myös pelastushakukokeessa työntekijöinä. Jokainen heistä on myös suorittanut hyväksytysti käyttäytymiskokeen koiransa kanssa, mikä ei ole ollut helppo tehtävä kenellekään heistä. He harrastavat aktiivisesti ja päämääränä heillä on selkeästi tällä hetkellä hälytysryhmään pääseminen ja pelastuskokeiden suorittaminen. He myös huolehtivat itsensä kouluttamisesta ja ovat ilmoittautuneet erilaisille Vapepan kursseille. Toivomme, että Vuoden Pelastuskoirakko –palkinto kannustaa heitä jatkamaan aktiivista toimintaa.

 

VUODEN TOKO-TULOKAS

dobermanni uros Brückendorfer Puma (FI53550/08) – ohjaaja/omistaja Tytti Reinikainen, pisteet 22

 

VUODEN TOKO –KOIRA

 1. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05) – ohjaaja/omistaja Elina Kautto, pisteet 56
 2. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/08) – ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet 50
 3. bordercollie narttu Despina Gróa (ER16526/11) – ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen, pisteet 44

Pikkujouluissa palkitsimme muistolahjalla ja kukkakimpulla seuramme tämän vuoden SM-mitalistit:

 

PK SM 2013 viestikoe-pronssimitalistit:

Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma

 

Vetohiihdon SM-kisa pronssimitalistit (tytöt C 14 – 18 vuotta, naruluokka, 5 km):

Vera Ignatius ja ben Punasukan Frige

 

Pelastuskoirien SM-joukkuekatselmuksen pronssimitalistit:

Mirva Hiltunen ja apku Capricole Lynyrd Skynyrd

Nina Sarkonen ja apku Delta River WhereEaglesDare

 

Ansiomerkkejä ei anottu vuonna 2014.

 

8. KURSSEILLE OSALLISTUMISET

 

PK-koetoimitsijan pätevyyden saavuttivat Kaarina Karlsson ja Päivi Kinnunen. Satu Klimschin suoritti koetoimitsijakurssin 1-osan. PK-tuomariopintojaan jatkoivat Marja Uusitalo (pk-haku), Reija Nieminen (pk-haku), Mirva Hiltunen (pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku) ja Nina Sarkonen (pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku).

 

Pelastusjaoksen jäsenet osallistuivat Vapepa:n ja SPKL:n kursseille, jotka edistävät pelastustoimintaa.

Reetta Haataja on osallistunut seuran kustantamana PORSK:n järjestämälle agilitykoulutusohjaajan peruskurssille elokuussa ja jatkokurssille joulukuussa 2014. Agilitykoulutusohjaajakortin ovat myös suorittaneet Elina Mauno ja Carita Mäkinen.

 

Toko-ohjaajakurssin suorittivat kaksi uutta kouluttajaa Marja Laakso ja Sari Ignatius. Miia Lemmetyinen on osallistunut rallytoko-koulutusohjaaja- ja ylituomarikursseille (jatkuvat v.2015).

 

Kannustamme kaikkia jäseniämme kehittämään itseään ja osallistumaan erilaisille kursseille jatkossakin. Jäseniltä, joiden kouluttautumista tuetaan maksamalla kurssien osallistumismaksuja, edellytetään toimimista Tuusulan Kennelkerhossa kouluttajana ja/tai toimitsijana omassa lajissaan.

 

9. TIEDOTUSTOIMINTA

Ydinluu-jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook. Lisäksi kentän ilmoitustaululla on ollut tiedotteita kerhon toiminnasta ja tapahtumista.

Yhdistyksen viralliset nettisivut toimivat osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja ylläpitäjinä ovat toimineet Minttu Saario ja Elina Mauno.

Seuran sivut Facebookissa (https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-ry/126745190732758) on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tiedotuskanavana ja ylläpitäjinä sivulla ovat olleet Marja Uusitalo, Minttu Saario, Saara Krook, Tia Hirvonen, Mervi Kähönen, Jonna Lindfors, Elina Mauno ja Tarja Immonen. Facebook-sivuilla on 318 tykkääjää (lukijaa).

 

10. TALOUDELLINEN TILA

Kerhon taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta vuoden 2014 tilinpäätöksestä.

 

11. KIITOKSET

Kiitokset yhteistyöstä ja sponsoroinnista Tuusulan kunnalle, K-Supermarket Hyrrälle, Petpost Oy:lle, Happy Pets Oy:lle ja Koirien Hyvinvointikeskukselle. Kiitokset uudelle yhteistyökumppanillemme Jokelan Koiraparkille. Kiitos koulutuskenttämme talvikunnossapidosta Jyri Seunalle. Kiitämme myös lähiseutujen peltojen ja metsien omistajia alueidensa luovutuksesta harrastuskäyttöömme.

 

12. MUU TOIMINTA

Olemme myös vuokranneet konttejamme sekä esteitämme ulkopuolisten seurojen käyttöön ja kentällämme onkin mm. luonnetestattu eri rotujen edustajia.