Ansiomerkit

Tuusulan Kennelkerho aloittaa ansiomerkkien myöntämisen 50-vuotis juhlavuonnaan 2023. Ansiomerkkejä luovutetaan ensimmäisen kerran 50-vuotis juhlagaalassa 11.11.2023.

Ansiomerkki anomukset tulee tehdä seuraavalla lomakkeella: https://forms.gle/7DvmPa3AoSddnmgcA 

Huom! Juhlagaalassa luovutettavat ansiomerkit tulee anoa 24.10.2023 mennessä.

 


Ansiomerkkiohje

Tuusulan Kennelkerho ry osoittaa tunnustuksena yhdistyksen päämäärien hyväksi ansiokkaasti toimineelle henkilöjäsenelle antamalla Tuusulan Kennelkerhon hopeisen tai kultaisen ansiomerkin. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on antanut pyyteettömän panoksensa Tuusulan Kennelkerhon toiminnallaan ylläpitämiselle ja kehittämiselle, kaikkien yhteiseksi hyväksi.

 

Anominen

Ansiomerkkejä voidaan anoa ainoastaan yhdistyksen jäsenelle. Ansiomerkin anomisesta määrätään kunkin huomionosoituksen määrittelyn kohdalla. Ansiomerkit anotaan lomakkeella ja se toimitetaan hallitukselle. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja siinä täytyy olla selvästi eriteltynä se toiminta, jonka perusteella ansiomerkkiä haetaan. Hakemuksessa on selvittävä myös, kuinka kauan kukin toiminta on kestänyt. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta hallituksen käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle. Esityksessä on mainittava henkilön nimi, ja ansiot.  

 

Myöntäminen

Ansiomerkin myöntää Tuusulan Kennelkerhon hallitus. Ansiomerkkien saajista pidetään luetteloa. Hallitus voi hylätä hakemuksen, jos henkilö ei täytä myöntämispäätösperiaatteita. Hallitus käyttää sillä olevaa harkintavaltaa ansiomerkeistä päättäessään ja päätökset tehdään näiden sääntöjen nojalla, mutta kokonaisuutta tarkastellen.  Ansiomerkin saajien osalta vaaditaan, että henkilö on osoittanut aktiivisuutta toimessaan. 

 

Ohjeen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoitus on saattaa tiedoksi  periaatteet, joita hallitus noudattaa tulkitessaan voimassa olevien ansiomerkkisääntöjen sanamuotoja. Tavoitteena on yhdenmukainen merkkien myöntämisen vähimmäisvaatimustaso ja välttää anojien keskuudessa koettavia, anomuksen hylkäämisistä johtuvia pettymyksiä.

 

Ansiomerkit

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää Tuusulan Kennelkerhon pitkäaikaiselle jäsenelle yhdistyksen eteen tehdystä vapaaehtoistyöstä. Henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa ja osallistunut aktiivisesti järjestötyöhön. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään viiden vuoden ajan on ollut aktiivisesti mukana Tuusulan Kennelkerhon toiminnassa. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös kultaisen ansiomerkin perustein. 

 

Kultainen ansiomerkki 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää Tuusulan Kennelkerhon eteen tehdystä työstä henkilölle, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Tuusulan kennelkerhon toimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla järjestötyöhön luottamustehtävissä. Näitä ovat muun muassa Tuusulan Kennelkerhon hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät, sihteerin tai jäsensihteeri tehtävät sekä muut vuosikokouksessa valittavat luottamustehtävät. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pitkäaikaiselle jaoksen toimihenkilölle tai kouluttajalle, joka on ansiokkaasti ja aktiivisesti toiminut yhdistyksen eteen. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Tuusulan Kennelkerhon hopeinen ansiomerkki. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut vähintään 10 vuotta Tuusulan Kennelkerhon jäsen. Kultainen ansiomerkki on Tuusulan kennelkerhon ansiomerkeistä korkein, ja se voidaan myöntää aikaisintaan kun hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut viisi vuotta, elleivät erityiset syyt puolla lyhyempää määräaikaa. 

 

Merkin luovuttaminen

Ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina Tuusulan Kennelkerhon tilaisuudessa (vuosikokous, pikkujoulut). Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa. 


 

Poikkeukset 

Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta