Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden palveluskoira ja Vuoden palveluskoiratulokas -säännöt

 1. Vuoden PK-koira ja Vuoden PK Tulokas –kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja/ohjaaja on Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen kilpailuvuonna ja on edustanut Tuusulan Kennelkerho ry:tä. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu kilpailuun. Vuoden PK Tulokas –kilpailuun voi osallistua koira, joka on saavuttanut ensimmäisen hyväksytyn palveluskoirakoetuloksensa kilpailuvuonna.
 2. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran koetulokset tietoineen (koe, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, sijoitus, kokeessa saavutetut yhteispisteet) kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle kulloinkin ilmoitetun määräajan kuluessa. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. Osallistumisohjeet julkistetaan Tuusulan Kennelkerho ry:n internetsivuilla joulukuun aikana.
 3. Vuoden PK-koira –kilpailussa huomioidaan kunkin koiran arvokilpailumenestys tai enintään kolme (3) parasta pk-koetulosta kyseiseltä vuodelta. Vuoden PK Tulokas –kilpailussa huomioidaan ensimmäisen saavutetun koulutustunnuksen pisteet.
 4. Vuoden PK-koira  –kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koiraa kunniakirjalla sekä lahjakorteilla (1. sija 50 e, 2. sija 40 e ja 3. sija 30 e). Vuoden PK Tulokas –kilpailussa palkitaan parhaat pisteet saavuttanut koira kunniakirjalla ja 50 euron lahjakortilla. Palkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa. Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet ja Facebook -sivuilla.
 5. Mikäli kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän kolmen parhaan kokeen pisteiden tai arvokilpailumenestyksen perusteella, kilpailun sijoitus jaetaan tasapisteissä olijoiden kesken.
 6. PISTEIDEN LASKU / SIJOITUSTEN MÄÄRITTELY:

   

   

   

  1. Jos Vuoden PK-koira kilpailuun osallistuu koira, joka on voittanut arvokilpailuista mitalin, se voittaa kilpailun ilman pisteiden laskua (kokeiden ”arvojärjestys”: MM-koe – NOM-koe – SM-koe; jos samanarvoisesta kokeesta on useampi mitalisti, sijoitus määräytyy mitalin värin mukaan kulta – hopea – pronssi).
  2. PK-koetulosten pisteiden laskeminen / suhteuttaminen:

    

    

    

   1. kaikkien PK-kokeiden pisteet suhteutetaan 300 pisteeseen (jos ko. kokeen max-pisteet eivät ole 300 p.)
   2. eri luokissa ja erilaisissa kokeissa (arvokokeet) saavutetut pisteet arvotetaan kullekin luokalle / kokeelle määritellyn kertoimen avulla
   3. pisteisiin lasketaan mukaan vain koulutustunnukseen oikeuttavat pisteet

 1. Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.