Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden pelastuskoira ja Vuoden pelastuskoiratulokas -säännöt

Koska pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa humanitaarista toimintaa, sen pääpaino on suuntautumisessa todelliseen työskentelyyn hälytysryhmissä. Hälytyskoirakoksi valmistumiseen tarvitaan koetuloksien lisäksi myös hyvin paljon omistautumista lajille. Tulevan pelastuskoiraohjaajan täytyy itsensä ja oman koiransa kouluttamisen lisäksi osallistua aktiivisesti myös muiden koirakoiden kouluttamiseen, sillä pelastuskoiratoiminta on ennen kaikkea tiivistä tiimityötä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Vuoden pelastuskoirakko ja Vuoden pelastuskoirakkotulokas -titteleitä ei jaeta puhtaasti kilpailumenestyksen perusteella.

Vuoden pelastuskoirakkotulokas -tunnustuspalkinnon valintakriteerit:

Valinnassa painotetaan koirakon aktiivista pyrkimystä päästä eteenpäin pelatuskoiralajeissa. Aktiivisesta pyrkimyksestä kertovat esimerkiksi vuoden aikana suoritetut kokeet; kuten BH, kansainvälisten pelastuskoirakokeiden A-taso ja/tai ohjaajan suorittamat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämät kurssit. Lisäksi koiranohjaajalta edellytetään aktiivista toimintaa Tuusulan Kennelkerho ry:n pelastuskoirajaoksen toiminnassa.

Vuoden pelastuskoirakko -tunnustuspalkinnon valintakriteerit:

Vuoden pelastuskoirakoksi voidaan valita koirakko, joka on suorittanut vuoden aikana pelastuskoirakoksi valmistumiseen vaaditun PEKO-T-kokeen, kansainvälisen pelastuskoirakokeen B-tason, läpäisee VIRTA-tarkastuksen ja/tai säilyttää hälytyskelpoisuutensa kokeita uusimalla. Kokeiden lisäksi koiranohjaajalta edellytetään aktiivista toimintaa Tuusulan Kennelkerho ry:n pelastuskoirajaoksessa.

 

Vuoden pelastuskoirakko ja Vuoden pelastuskoirakkotulokas- tunnustuspalkinnot voi saada koira, jonka omistaja / ohjaaja on Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun tunnustuspalkinto myönnetään. Vuoden Pelastuskoirakko ja Vuoden Pelastuskoirakko Tulokas tunnustuspalkinnot jaetaan pelastuskoirajaoksen esityksen perusteella hallituksen valitsemille koirakoille. Vuoden pelastuskoirakko ja pelastuskoirakkotulokas palkitaan kunniakirjalla sekä 50 euron lahjakortilla. Tunnustuspalkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa. Palkittujen koirakoiden tiedot julkaistaan yhdistyksen internet ja Facebook -sivuilla. Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja palkinnon jakoperusteita.