Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden toko-koira ja Vuoden toko-koiratulokas -säännöt

  1. Vuoden Toko-koira ja Vuoden Toko Tulokas –kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja / ohjaaja on Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu kilpailuun. Vuoden Toko Tulokas –kilpailuun voi osallistua koira, joka on saavuttanut ensimmäisen tokotuloksensa kilpailuvuonna.
  2. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran toko-tulokset tietoineen (kokeen tyyppi, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, sijoitus, saatu pistemäärä) kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle kulloinkin ilmoitetun määräajan kuluessa. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. Osallistumisohjeet julkistetaan Tuusulan Kennelkerho ry:n internetsivuilla joulukuun aikana.
  3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään viisi (5) parasta toko-koetta kyseiseltä vuodelta.
  4. Vuoden Toko-koira –kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koiraa kunniakirjalla sekä lahjakorteilla (1. sija 50 e, 2. sija 40 e ja 3. sija 30 e). Vuoden Toko Tulokas –kilpailussa palkitaan parhaat pisteet saavuttanut koira kunniakirjalla ja 50 euron lahjakortilla. Palkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa. Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet ja Facebook -sivuilla.
  5. Mikäli kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän viiden parhaan tokokokeen pisteiden perusteella, lasketaan ko. koirien kokeissa saavuttamat todelliset pisteet ja tittelin voittaa kokeissa paremmat pisteet saavuttanut koirakko. Mikäli kokeissa saavutetut pisteet menevät myös tasan, lasketaan ko. koirien 6., 7. jne. kokeen pisteet, kunnes piste-ero syntyy.
  6. PISTEIDEN LASKU:

  1. Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.