Vuosikokouskutsu 17.3.2023

Tervetuloa Tuusulan Kennelkerho ry:n vuosikokoukseen 17.3.2023 klo 18:30. Läsnäolevien jäsenyyksien tarkastaminen tapahtuu klo 18:00-18:20. Kokous järjestetään Mäntymäessä osoitteessa  Luurikuja 1, Tuusula. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat vuodelle 2023, käsitellään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2022 sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Näiden lisäksi käsitellään sääntömuutosehdotus sääntöjen kohtaan 3. Jäsenyys. 

Kokouksessa on perinteisesti päätetty kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus, minkä vuoksi kuluvan vuoden jäsenyys on voitu laskuttaa vasta toukokuun loppuun mennessä. Jatkossa hallitus toivoo, että vuosikokous päättäisi aina seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden, jolloin jäsenmaksu voidaan laskuttaa vuoden vaihteeseen mennessä. Säännöt eivät tällä hetkellä määritä minkä vuoden jäsenmaksun vuosikokous päättää, joten muutos ei vaadi sääntömuutosta. Säännöt sen sijaan ovat määrittäneet eräpäivän jäsenmaksulle, joka halutaan seuraavalla sääntömuutoksella poistaa säännöistä, jotta jatkossa jäsenmaksu voidaan laskuttaa vuodenvaihteeseen mennessä ja jäsenmaksun maksamatta jättäneet erottaa heti vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Mikäli sääntömuutos hyväksytään, vuosikokouksessa 17.3.2023 päätetään sekä kuluvan vuoden 2023 että tulevan vuoden 2024 jäsenmaksun suuruus. Seuraavana sääntömuutosehdotus tummennetulla ja poistuva teksti yliviivattuna:

3. Jäsenyys

Yhdistyksen vuosijäseneksi ja ainaisjäseneksi voivat liittyä kaikki henkilöt, jotka maksavat vuosikokouksessa määrätyt kirjaamis- ja jäsenmaksut. Perhejäseniksi pääsevät sellaiset perheenjäsenet, joiden joku muu jäsen on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa kuin vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialalla.

Vapaajäseneksi pääsee, kun on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenyyden menettää:

  • se, joka menettää kerhon kunnioituksen ja luottamuksen,
  • se, joka rikkoo kerhon sääntöjä,
  • se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa tai muun maksun suorittamatta ennen määräpäivää. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa tai muun maksunsa.

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeuksia yhdistyksen omaisuuteen.

Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. toukokuun loppuun mennessä vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kulloinkin voimassa olevan kymmenkertaisen jäsenmaksun. Kunnia- ja vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja, heillä on kuitenkin äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Vuosi-, perhe- ja ainaisjäsen saa äänioikeuden suoritettuaan kirjaamis- ja jäsenmaksun.

 

Tuusulan Kennelkerho ry:n hallitus 

29.1.2023 Tuusula